091 220 9087 info@žir-mat.hr

STUP C-PROFIL ZA OGRADU ILI VINOGRAD – pocinčani

STUP C-PROFIL ZA OGRADU ILI VINOGRAD – pocinčani

STUP C-PROFIL ZA OGRADU ILI VINOGRAD – pocinčani

STUP C-PROFIL POC.58X38X 1500mmSTUP C-PROFIL ZA OGRADU ILI VINOGRAD
STUP C-PROFIL POC.58X38X 1600mm
STUP C-PROFIL POC.58X38X 1800mm
STUP C-PROFIL POC.58X38X 2000mm
STUP C-PROFIL POC.58X38X 2200mm
STUP C-PROFIL POC.58X38X 2500mm
STUP C-PROFIL POC.58X38X 2800mm
STUP C-PROFIL POC.58X38X 3000mm

POTPORNI STUP/KOSNIK
38X2000mm
60x2000mm