091 220 9087 info@žir-mat.hr

ŽELJEZNI STUPOVI ZA OGRADU

ŽELJEZNI STUPOVI ZA OGRADU

ŽELJEZNI STUPOVI ZA OGRADU

Stupovi za ogradu fi 42,4mm,48,3mm,40x40mm/2mm  Stupovi za ogradu željezni i pletivo

Stup za ogradu fi 42,4mm/2mm
1,50m
1,75m

Stup za ogradu fi 48,3mm/2mm
1,50m
1,75m
2,00m

Stup za ogradu 40x40mm/2mm
1,50m
1,75m
2,00m